ราชินีมูลนิธิ
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนราชินี
สมาคมนักเรียนเก่า
คนเก่งราชินี
นักเรียนผู้ดี
ต้นกล้าพิกุลแก้ว

ประกาศ การรับสมัครนักเรียนเข้าใหมชั้นอนุบาลเข้าใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
โรงเรียนราชินี จัดอบรมโปรแกรม Scratch ในวันเสาร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ขอเชิญครูโรงเรียนเครือข่ายที่เข้าร่วมการอบรม download เอกสารประกอบการอบรมและ แบบประเมินการอบรมโปรแกรม Scratch ได้ที่นี่
รายงานผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙
โรงเรียนราชินี : ประกาศรับสมัครครู ปีการศึกษา ๒๕๕๙
การอนุญาตให้นักเรียนเข้ามาถ่ายภาพภายในบริเวณโรงเรียน
นักเรียนเก่าที่ยังไม่ได้รับใบประกาศนียบัตร ตั้งแต่ ปีการศึกษา ๒๔๘๓ - ปัจจุบัน กรุณาติดต่อรับได้ที่ ห้องทะเบียนวัดผล
เส้นทางการเดินรถขณะเริ่มก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดิน


นักเรียนเก่าคนเก่ง

กิจกรรม

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓-๖ มาเรียนเสริมวิชาคณิตศาสตร์ จากวิทยากร ผู้เชียวชาญทางคณิตศาสตร์

อ่านต่อ

๒๒/๐๗/๕๙นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓-๖ และมัธยมศึกษาปีที่ ๑ เข้าใหม่ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ไปร่วมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร

อ่านต่อ

การประชาสัมพันธ์กิจกรรม ๖ สัปดาห์ประชามติ สัปดาห์ที่ ๓

อ่านต่อ

การประชาสัมพันธ์กิจกรรม ๖ สัปดาห์ประชามติ สัปดาห์ที่ ๒

อ่านต่อ
กิจกรรมอื่นๆ
  • โทรศัพท์ ๐-๒๒๒๑-๑๕๐๑ โทรสาร ๐-๒๒๒๒-๖๘๘๓
  • โรงเรียนราชินี ๔๔๔ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐
  • ติดต่อโรงเรียน e-mail<rajiniad@rajini.ac.th>