ราชินีมูลนิธิ
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนราชินี
สมาคมนักเรียนเก่า
คนเก่งราชินี
นักเรียนผู้ดี
ต้นกล้าพิกุลแก้ว

นักเรียนเก่าคนเก่ง

กิจกรรม

สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ๒๕๕๙

อ่านต่อ

การฝึกมารยาทการรับประทานอาหารแบบช่วยตนเอง(บุฟเฟต์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ๑๕- ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ จัดโดย กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

อ่านต่อ

โรงเรียนราชินีได้รับผลการประเมิน ๑๐๐ คะแนน อยู่ในระดับดีมาก

อ่านต่อ

ค่ายวิทยาศาสตร์นักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ ๓

อ่านต่อ
กิจกรรมอื่นๆ
  • โทรศัพท์ ๐-๒๒๒๑-๑๕๐๑ โทรสาร ๐-๒๒๒๒-๖๘๘๓
  • โรงเรียนราชินี ๔๔๔ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐
  • ติดต่อโรงเรียน e-mail<rajiniad@rajini.ac.th>