แบ่งกลุ่มตามประเภทของยารักษาโรค
             
  1. พืชหอมต่างๆ   ยาแก้บิด ท้องเดิน โรคกระเพาะอาหาร   11. ยาแก้บิด ท้องเดิน โรคกระเพาะอาหาร
             
  2. ยาแก้โรคผิวหนัง   ยาบำรุงหัวใจ   12. ยาบำรุงหัวใจ
             
  3. พืชถอนพิษต่างๆ   ยาขับประจำเดือน   13. ยาขับประจำเดือน
             
  4. ยาแก้อ่อนเพลีย บำรุงกำลัง   ยาเจริญอาหาร   14. ยาเจริญอาหาร
             
  5. ยาแก้ไข้ ลดความร้อน   ยาแก้โรคเรื้อน   15. ยาแก้โรคเรื้อน
             
  6. ยาขับน้ำนม   สมุนไพรแก้มะเร็ง   16. สมุนไพรแก้มะเร็ง
             
  7. ยาถ่าย ยาระบาย   ยาแก้อักเสบ ปวดบวม   17. ยาแก้อักเสบ ปวดบวม
             
  8. สมุนไพรพิกัดไทย   ยาบำรุงเลือด   18. ยาบำรุงเลือด
             
  9. ยาแก้ไอ ขับเสมหะ   ยาแก้ริดสีดวงทวาร   19. ยาแก้ริดสีดวงทวาร
             
  10. ยาถ่ายพยาธิ   ยาขับปัสสาวะ   20. ยาขับปัสสาวะ
             
             
ที่มา :
การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย. สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี. กรุงเทพมหานคร. บริษัท แปลนกราฟิค จำกัด. 2530.
การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย. สมุนไพรไทย มรดกไทย. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร. บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอน พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน). 2540.
www.gpo.or.th/herbal
 

โรงเรียนราชินี 444 ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2221-1501 โทรสาร 0-2222-6883