ความเป็นมา / บรรยากาศ / แผนที่การเดินทาง
 
» ความเป็นมา
                 ในสมัยที่พระวรวงศ์เธอ พระองค์หญิงสุทธสิริโสภา ทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานราชินีมูลนิธิ ทรงดำริที่จะขยายโรงเรียนเพิ่มเป็นโรงเรียนที่ 3 เพราะมีผู้ปกครองมากหลาย ที่ต้องการให้บุตรหลานได้รับการศึกษาและการอบรม ในมาตราฐานเป็นแบบฉบับที่ดีของสตรีไทยจากโรงเรียนของเรา คุณนาฏอนงค์ หิรัญบูรณะ ซึ่งในขณะนั้นดำรงตำแหน่งอุปนายกสมาคมนักเรียนเก่าราชินีฯ ได้ไปขอร้องเพื่อนที่ซื้อที่ดินร่วมกันไว้คือคุณ ไพลิน ภัยลี้ และคุณมณีรัตน์ ผลภิภม ให้สละที่ดินในโครงการสวนริมน้ำบางประกง ตำบลบางคล้า กิ่งอำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา ให้กับราชินีมูลนิธิ เป็นจำนวน 50 ไร่ และเมื่อทางมูลนิธิต้องการที่จะทำโรงเรียนแห่งนี้ให้ครบวงจร คือเป็นทั้งโรงเรียนนักเรียนไปมาและอยู่ประจำ เพื่อเตรียมขยายเป็นวิทยาลัย รวมทั้งเป็นค่ายยุวกาชาดซึ่งเป็นกิจกรรมบังคับ จึงได้ซื้อที่ขยายออกไป จนจรดแม่น้ำบางประกง และคลองส่งน้ำชลประทาน เพิ่มอีกจนเป็นเนื้อที่ 129 ไร่ และเริ่มเตรียมแบบและถมที่
                 ต่อมาเมื่อทราบราคาค่ายยุวกาชาด ที่คิดว่าจะสร้างได้ง่าย เร็ว และมีเวลาใช้มาก (ทั้งสองโรงเรียนปกติต้องไปเช่าที่อื่น) เป็นราคาสูงสามารถพอที่จะไปหาที่สร้างเพิ่มเป็นอีกสถานที่เรียนได้จึงได้ออกหาที่ใหม่ และได้ที่ที่คลองดินดำ ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เนื้อที่ 70 ไร่ บนเนินเขาลาดลงไปบนที่ราบและซื้อเพิ่มอีก 28 ไร่ สำหรับทำฐานประกอบกิจกรรมของยุวกาชาด
การก่อสร้างได้เริ่มขึ้นประมาณเดือนสิงหาคม 2543 และได้สำเร็จเรียบร้อยไปบางส่วนและได้เริ่มใช้ตั้งแต่ปลายปี 2544 ได้ขนานนามค่ายตามพระนามของผู้ดำริคือ “ค่ายสุทธสิริโสภา” สามารถรับนักเรียนเข้าฝึกได้ประมาณ 350 คน เปิดเป็นค่ายเปิด คนภายนอกสามารถใช้สถานที่นี้ได้เพื่อการประชุม หรือจัดสัมมนา ตามความประสงค์ และสามารถพาครอบครัวไปพักผ่อนได้ ด้วยสภาพการอยู่ที่ดี ทันสมัย ปลอดภัย และที่สำคัญ อากาศสดชื่น โปร่งใส สงบเงียบ และเย็น ด้วยภูมิประเทศที่แปลกและสบายกว่าในกรุง โดยติดต่อผ่านหม่อมหลวงประทิ่นทิพย์ นาครทรรพ ครูใหญ่โรงเรียนราชินี
                 ภายในค่ายประกอบไปด้วยอาคารนักเรียน 4 หลังบรรจุหลังล่ะ 70-75 คน มีห้องน้ำห้องประชุมใหญ่ ห้องอาหาร ห้องครัว เรือนพักแรมของครูชาย เรือนรับรอง 20 ห้อง ห้องละ3 คนพร้อมห้องน้ำ เครื่องปรับอากาศ มีห้องสัมมนา และห้องปฐมพยาบาล มีตึกเรียนพิเศษ 4 ห้องพร้อมเครื่องใช้ประกอบการเรียน มีเรือนรับรองพิเศษ พร้อมเรือนผู้ติดตาม ขณะนี้กำลังก่อสร้างสระน้ำขนาดมาตรฐาน 25 x 50 และมีฐานสำหรับนักเรียนฝึก พร้อมสนามกีฬา และที่สำคัญที่สุด ท่านสมาชิกสมาคมนักเรียนเก่าราชินีฯมีสิทธิได้ส่วนลดเมื่อเวลาไปใช้ค่ายอย่างน่าพอใจ

 
 


โรงเรียนราชินี 444 ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2221-1501 โทรสาร 0-2222-6883