การเดินทางมาโรงเรียน สามารถมาได้โดย
1. ถนนมหาราช(ด้านหน้าโรงเรียน) รถเมล์สาย 53, 47, 82
2. ถนนเศรษฐการ รถเมล์สาย 12, 64
3.   ทางเรือ เรือด่วนเจ้าพระยา ขึ้นที่ท่าเรือราชินี 
4. รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน สถานีสนามไชย 
ทางออกหมายเลข 5 สถานีตำรวจนครบาล
พระราชวัง , โรงเรียนราชินี
 

 


โรงเรียนราชินี 444 ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2221-1501 อัตโนมัติ 8 เลขหมายโทรสาร 0-2222-6883