นักเรียนผู้ดี
 
 
ต้นกล้าพิกุลแก้ว
 
 
 
กรุงเทพมหานคร
Click for กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย Forecast

 
ติดต่อโรงเรียน
rajiniad@rajini.ac.th

 
 
 
            English        
 
 
 
 
 
 
 
   

รายงานผลการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ปี ๒๕๕๖  <<อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม>>     

นักเรียนเก่าที่ยังไม่ได้รับใบประกาศนียบัตร ตั้งแต่  ปีการศึกษา ๒๔๘๓ - ปัจจุบัน กรุณาติดต่อรับได้ที่   ห้องทะเบียนวัดผล

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
เข้าค่ายยุวกาชาด
ณ โรงเรียนราชินี 
๓-๔ ตุลาคม  ๒๕๕๖

พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย 
สมเด็จพระศรีพัชรินทรา
บรมราชินีนาถ  ในรัชกาลที่ ๕
ณ โรงเรียนราชินี 
๒๙ ตุลาคม  ๒๕๕๖

ค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕

๓๐  ตุลาคม-๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

กิจกรรมทอดกฐินโรงเรียนราชินี
ณ วัดหนองคุ้ม   อ.โป่งตาลอง  จ.นครราชสีมา

๙  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖
พิธีบำเพ็ญพระราชกุศล
ทักษิณานุปทาน
งานฉลอง ๑๕๐ ปีวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ
ณ อาคารสุนันทาลัย โรงเรียนราชินี
๒๔  มกราคม  ๒๕๕๗


ค่ายวัฒนธรรมท้องถิ่น
ณ  ค่ายสุทธสิริโสภา
อ.ปากช่อง   จ.นครราชสีมา
๒๙ - ๓๑  มกราคม  ๒๕๕๗


อำลา  อาลัย
ลานอาคารสว่างวัฒนา
โรงเรียนราชินี
๑๑ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗


วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ครบรอบ ๙๒ ปี
๒๗ มกราคม  ๒๕๕๗

   การฝึกมารยาท "การรับประทานอาหารแบบสำรับ"

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  การฝึกมารยาท "การรับประทานอาหารแบบค็อกเทล"

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  


 

       
       
       
   
กระทรวงศึกษาธิการ
คุรุสภา
สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร (สพป.กทม.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ)
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  สมศ.
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สทศ
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
 โรงเรียนราชินี 444 ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2221-1501  โทรสาร 0-2222-6883