ราชินีมูลนิธิ
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนราชินี
สมาคมนักเรียนเก่า
มูลนิธิหม่อมเจ้าพิจิตรจิราภา เทวกุล
คนเก่งราชินี
ต้นกล้าพิกุลแก้ว
นักเรียนผู้ดี

ดาวน์โหลดแบบคำร้อง ส่วนทะเบียนวัดผลและประเมินผล

รายงานผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564   

ประกาศการรับสมัครนักเรียนเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2566  

แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียนไป-กลับและนักเรียนประจำ ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
แผนภาพผ่อนผันการจอดรถรับนักเรียน รร.ราชินี (เวลา 15.00 - 17.30 น.)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) ได้จัดกิจกรรม Fun Science @Home by NSTDA ที่ได้มีการรวบรวมการทดลองวิทยาศาสตร์สนุกๆ สำหรับนักเรียนและผู้ปกครองได้ทำการทดลองร่วมกันในช่วงปิดเทอม และ work from home จากวิกฤตโรคระบาดของไวรัส COVID-19 
กระทรวงศึกษาธิการได้เชิญชวนให้นักเรียนใช้สื่อการสอนทางไกล DLTV (ตามรายละเอียด) ส่วนการเรียนออนไลน์ทาง e-Learning ของโรงเรียนยังคงเรียนตามปกติ 
การอนุญาตให้นักเรียนเข้ามาถ่ายภาพภายในบริเวณโรงเรียน

เรื่อง รายงานผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564

รายละเอียด


เรื่อง เปรียบเทียบผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ
ระดับอุดมศึกษาปีการศึกษา 2562-2564

รายละเอียด


กิจกรรม (เรียงตามปฎิทิน)

วันที่ 12 สิงหาคม 2565 คณะครูไปถวายพานดอกไม้และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ที่ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง

อ่านต่อ

พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565

อ่านต่อ

English conversation -Kindergarten65 กิจกรรมสนทนาภาษาอังกฤษ

อ่านต่อ

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยประชาสัมพันธ์งาน 170 ปี (4 สิงหาคม 2565)

อ่านต่อ

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ลานอาคารสว่างวัฒนา (1-3 สิงหาคม 2565)

อ่านต่อ

นักเรียนชั้นอนุบาลเข้าชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (21-22 กรกฎาคม 2565)

อ่านต่อ

ผู้แทนครูไปถวายพานดอกไม้ และลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง (28 กรกฎาคม 2565 )

อ่านต่อ

พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่สนามอาคารสุทธสิริโสภา โรงเรียนราชินี (27 กรกฎาคม 2565)

อ่านต่อ
กิจกรรมอื่นๆ
  • โทรศัพท์ 0-2221-1501 โทรสาร 0-2222-6883
  • โรงเรียนราชินี 444 ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
  • ติดต่อโรงเรียน e-mail<rajiniad@rajini.ac.th>