ราชินีมูลนิธิ
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนราชินี
สมาคมนักเรียนเก่า
มูลนิธิหม่อมเจ้าพิจิตรจิราภา เทวกุล
คนเก่งราชินี
ต้นกล้าพิกุลแก้ว
นักเรียนผู้ดี

ดาวน์โหลดแบบคำร้อง ส่วนทะเบียนวัดผลและประเมินผล

แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียนไป-กลับและนักเรียนประจำ ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

แผนภาพผ่อนผันการจอดรถรับนักเรียน รร.ราชินี (เวลา 15.00 - 17.30 น.)  

ประกาศรับสมัครครู ปีการศึกษา 2565
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) ได้จัดกิจกรรม Fun Science @Home by NSTDA ที่ได้มีการรวบรวมการทดลองวิทยาศาสตร์สนุกๆ สำหรับนักเรียนและผู้ปกครองได้ทำการทดลองร่วมกันในช่วงปิดเทอม และ work from home จากวิกฤตโรคระบาดของไวรัส COVID-19 
กระทรวงศึกษาธิการได้เชิญชวนให้นักเรียนใช้สื่อการสอนทางไกล DLTV (ตามรายละเอียด) ส่วนการเรียนออนไลน์ทาง e-Learning ของโรงเรียนยังคงเรียนตามปกติ 
การอนุญาตให้นักเรียนเข้ามาถ่ายภาพภายในบริเวณโรงเรียน

เรื่อง การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer)เข็มที่ 1 ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2-3
และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 โรงเรียนราชินี

รายละเอียด


เรื่อง การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer)เข็มที่ 1 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 โรงเรียนราชินี

รายละเอียด


กิจกรรม (เรียงตามปฎิทิน)

โรงเรียนราชินีประดิษฐ์โคมตราถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (15 พฤษภาคม 2565)

อ่านต่อ

ผู้แทนครูถวายพานพุ่มสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เนื่องในวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ ลานพระปฐมบรมราชานุสรณ์ สะพานพระพุทธยอดฟ้า ฯ (6 เมษายน 2565)

อ่านต่อ

พิธีบำเพ็ญกุศลถวายเนื่องในวันคล้ายวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนราชินี ณ อาคารสุนันทาลัย (1 เมษายน 2565)

อ่านต่อ

ผู้แทนโรงเรียนเข้ามอบแจกันดอกไม้แก่อดีตนายกและนายกคนใหม่ของสมาคมนักเรียนเก่าราชินีในพระบรมราชินูปถัมภ์ ในโอกาสการประชุมเพื่อส่งมอบงาน ณ อาคารสมาคมนักเรียนเก่า ฯ (19 มีนาคม 2565)

อ่านต่อ

พิธีมอบเกียรติบัตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนชายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 (17 กุมภาพันธ์ 2565 )

อ่านต่อ

พิธีบำเพ็ญกุศลถวายเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นชีพิตักษัย หม่อมเจ้าพิจิตรจิราภา เทวกุล อดีตท่านอาจารย์ใหญ่โรงเรียนราชินี 19 กุมภาพันธ์ อาคารสุนันทาลัย (18 กุมภาพันธ์ 2565)

อ่านต่อ

พิธีบำเพ็ญพระกุศลถวายสมเด็จพระราชปิตุฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร อดีตองค์อุปถัมภิกาโรงเรียนราชินี เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ ณ อาคารสุนันทาลัย โรงเรียนราชินี (15 กุมภาพันธ์ 2565 )

อ่านต่อ

พิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุทธสิริโสภาอดีตท่านผู้จัดการ เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ (2 กุมภาพันธ์ 2565)

อ่านต่อ
กิจกรรมอื่นๆ
  • โทรศัพท์ 0-2221-1501 โทรสาร 0-2222-6883
  • โรงเรียนราชินี 444 ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
  • ติดต่อโรงเรียน e-mail<rajiniad@rajini.ac.th>